Huishoudelijk reglement - Blauw-wit Pelt

Supportersclub Blauw-wit Pelt
Ga naar de inhoud

Huishoudelijk reglement

Club info
o Heb respect voor elkaar en voor het bestuur. Wij zijn allemaal KRC Genk supporters.
o Houd de bussen net, rein en droog, alle bussen zijn voorzien van zakjes
o De chauffeur beslist of de toiletten open zijn ja of nee
o Wettelijk is het verplicht de veiligheidsgordels te gebruiken indien deze aanwezig zijn in de bus.
o Het is verboden om zelf drank mee te brengen. Drank is beschikbaar op de bus.
o Tickets enkel te bestellen volgens de voorwaarden vernoemd op de website.
o Uitwedstrijden : enkel online + storting via de bank ( ALL INN formule )
  • Ten laatste 7 dagen voor de wedstrijd.
  • Bij het toepassen van de verdeelsleutel* zal het puntenklassement bepalen wie in aanmerking komt voor een ticket
  • Drankverbruik bij uitwedstrijden :
  • regel: ‘Verspilling wordt niet gewaardeerd. Verteer dus alleen zoveel u kunt drinken. Restanten als gevolg van over-gebruik worden in rekening gebracht. € 1,00 per stuk.’
o Thuiswedstrijden : in ons clublokaal of online
o Annuleren van bestelde tickets kan tot 7 dagen voor de uitwedstrijd, zoniet zullen deze aangerekend worden.
o De gevels van de buren worden NIET gebruikt als sanitaire blok.
o Lidgeld Blauw Wit Pelt bedraagt €15.
o Eten is niet toegestaan op de bus.
o Drugs, roken of andere verdovende middelen zijn niet toegestaan op de bus.
o Bij het betalen van het lidgeld gaat met uitdrukkelijk akkoord met het huishoudelijk reglement.

Extra veiligheidsreglement voor in de bus.
Veiligheid gaat boven alles !
• Bestuursleden – chauffeurs zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement cq veiligheidsvoorschriften zijn zij gemachtigd hiervoor de nodige maatregelen te treffen. Uitsluiting van onze supportersclub kan een sanctie zijn.
• Leden (m.u.v bestuursleden) dienen, tijdens het rijden, ten alle tijden te blijven zitten in de bus.
• Het is ten strengste verboden de WC deur te forceren !
*verdeelsleutel : Een verdeelsleutel wordt steeds toegepast wanneer de vraag naar tickets groter is dan het aanbod. Afhankelijk van de deelname aan de uitwedstrijden , en dit over een termijn van 3 seizoenen, worden dan een aantal tickets toebedeeld aan de vragende officiële supportersclubs van het OSV.
Terug naar de inhoud